ศิลปิน-ดารารวมพลังรณรงค์ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า”
ศิลปิน-ดารารวมพลังรณรงค์ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า”
ศิลปิน-ดารารวมพลังรณรงค์ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า”

ศิลปิน-ดารารวมพลังรณรงค์ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า”

โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติ ทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดจากประเทศไทย ในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป ทรงมีพระกรุณาธิคุณรับเป็นประธานกรรมการฯ  พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงร่วมเป็นรองประธานฯ เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เห็นผลเป็นรูปธรรม โดยครั้งนี้ได้ถ่ายทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ณ ห้องประชุม1 อาคารหอประชุม กรมประชาสัมพันธ์ ซ.อารีย์

 ภายในงานได้รับเกียรติจาก พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดี  และมอบของที่ระลึก ให้กับศิลปิน-ดาราพรีเซ็นเตอร์ตัวแทนคนรุ่นใหม่ของโครงการ นำโดย  บอย-ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์อาเล็ก-ธีรเดช เมธาวรายุทธมิ้นต์-ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทองปุ๊กลุก-ฝนทิพย์ วัชรตระกูลกระติ๊บ-ชวัลกร วรรณธนพิสิฐกุล ฯลฯ  ซึ่งได้ถ่ายทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ให้ผู้ที่รักสุนัข และประชาชนทั่วไป ตระหนักรู้ถึงพิษภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า และช่วยกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย  บรรยากาศในการถ่ายทำเต็มไปด้วยความสนุกสนานบวกความน่ารักของน้องแมว น้องหมาที่ให้ความร่วมมืออย่างดีในการถ่ายทำสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งสปอตและภาพนิ่งครั้งนี้   

โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช ซึ่งเป็นพ่อแห่งชาติ ของประชาชนคนไทยทุกคน และมีวัตถุประสงค์ให้ ประเทศไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ในปี 2562 รวมถึงพัฒนาศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดให้มีมาตรฐานเพื่อการบริหารสุนัขจรจัดอย่างเป็นระบบตามหลักสวัสดิภาพ

  

 

 

 

 TAGS บันเทิง ดารา

เนื้อหาแนะนำ