บูม กิตตน์ก้อง ชวนอิ่มบุญ วิสาขบูชา ที่ เซ็นทรัล โคราช
บูม กิตตน์ก้อง ชวนอิ่มบุญ วิสาขบูชา ที่ เซ็นทรัล โคราช
บูม กิตตน์ก้อง ชวนอิ่มบุญ วิสาขบูชา ที่ เซ็นทรัล โคราช

บูม กิตตน์ก้อง ชวนอิ่มบุญ วิสาขบูชา ที่ เซ็นทรัล โคราช

    ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครราขสีมา ร่วมกับ คณะกรรมการสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย หน่วยเผยแพร่ศีลธรรม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา 2562 ในกิจกรรม "อิ่มบุญวิสาขบูชา" ระหว่างวันที่ 14 ถึง 22 พฤษภาคม 2562 ณ ลานกิจกรรมชุมพล ชั้น 1 @@@โดยมีพิธีเปิดกิจกรรมการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 9 ประเทศมงคล โดยมี ว่าที่ร้อยตรีนิรันด์ ดุจจานุทัศน์ รองผู้ว่าราขการ จ. นครรราชสีมา เป็นประธานในพิธี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ องค์กร ใน จ.นครราขสีมา, เสฏฐวุฒิ ทัตสุระ ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา ดร.ศุภาชัย ผ่องสวัสดิ์, ดร.อโนมา วิจิตรวิกรม ผู้บริหารสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยพระเอกจากช่อง 7HD บูม-กิตตน์ก้อง ขำกฤษ ศิลปินทูตพระพุทธศาสนาวิสาขบูชา 2562 เป็นผู้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 9 ประเทศ จากกรุงเทพฯ สู่ โคราช ประดิษฐานให้ประชาขนชาวโคราช ได้สักการะเวียนเทียน พร้อมพระพุทธรูป ปางประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน รูปเหมือน พระอริยสงฆ์ ฯลฯ. โดยผู้ร่วมกิจกรรม อิ่มบุญ วิสาขบูชา สามารถร่วมเขียนขื่อ-สกุล บนระฆังเงิน ระฆังทอง ถวายเป็นพุทธบูชา ในงานดังกล่าวด้วย

 



  

 

  

 



  

 


คลิปข่าวบันเทิง

TAGS บันเทิง ดารา

เนื้อหาแนะนำ