หีบหลอนซ่อนวิญญาณ ตอน 20-23 เดือนวาด - บุญตา ทำพิธีปลุกเสกตะปูตอกวิญญาณ

  หีบหลอนซ่อนวิญญาณ ตอน  20  ออกอากาศวันจันทร์ ที่ 6 พฤษภาคม 62  เดือนวาด และ บุญตา ทำพิธีปลุกเสกตะปูตอกวิญญาณ : เดือนวาด(พิมพ์ พิมพ์มาดา) ร่วมมือกับ บุญตา(เต๋า สมชาย)  ทำพิธีปลุกเสกตะปูตอกวิญญาณ  เพื่อหวังจัดการ ผีเอื้องจันทร์(เฌอเบลล์ ลัลณ์ลลิน)

ละคร หีบหลอนซ่อนวิญญาณ
ละคร หีบหลอนซ่อนวิญญาณ

 

         หีบหลอนซ่อนวิญญาณ ตอน 21 ออกอากาศวันอังคาร ที่ 7 พฤษภาคม 62 ขวัญเมือง ขอร้อง เดือนวาด หยุดทำร้าย เอื้องจันทร์ : ขวัญเมือง(เพชร กรุณพล) ขอร้อง เดือนวาด(พิมพ์ พิมพ์มาดา) หยุดการแก้แค้น เอื้องจันทร์(ฌอเบลล์ ลัลณลลิน) เพราะไม่อยากให้เดือนวาดทำบาป เดือนวาดไม่สนใจ แถมยังประกาศจะฆ่าเอื้องจันทร์ด้วยมือของตัวเอง 

ละคร หีบหลอนซ่อนวิญญาณ
ละคร หีบหลอนซ่อนวิญญาณ

       หีบหลอนซ่อนวิญญาณ ตอน  22  ออกอากาศวันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม  62  สายไหม ตัดสินใจแอบเอาหลักฐานเอาผิด เดือนวาด ไปให้ พรรษา : สายไหม(มะปราง อลิสา)  ตัดสินใจจะเอารูปสร้อยคอของ เดือนวาด(พิมพ์ พิมพ์มาดา)  ไปให้ พรรษา(ไบร์ท นรภัทร)  ใช้เป็นหลักฐานเอาผิดเดือนวาด  

 ละคร หีบหลอนซ่อนวิญญาณ
ละคร หีบหลอนซ่อนวิญญาณ

 
        หีบหลอนซ่อนวิญญาณ ตอน 23 ออกอากาศวันพุธ ที่ 9 พฤษภาคม 62 พรรษา และ สายไหม ออกเดินทางตามหา พระวรุณ : พรรษา(ไบร์ท นรภัทร) และ สายไหม(มะปราง อลิสา) ตัดสินใจออกตามหา พระวรุณ(กัปตัน ภูธเนธ) เพราะรู้ว่า เดือนวาด(พิมพ์-พิมพ์มาดา) และ บุญตา(เต๋า สมชาย) คิดแผนกำจัดพระวรุณพร้อมกับ เอื้องจันทร์(เฌอเบลล์ ลัลณ์ลลิน)

ละคร หีบหลอนซ่อนวิญญาณ
ละคร หีบหลอนซ่อนวิญญาณ