“ทำด้วยใจ...เพื่อแผ่นดิน” วันศุกร์ที่ 20 ต.ค.

  รายการ “ทำด้วยใจ...เพื่อแผ่นดิน” วันศุกร์ที่ 20 ต.ค.นี้ อิ๋งอิ๋ง สิทธิณี กิตติสิทโธ ผู้ดำเนินรายการคนเก่งจะไปพบกับ
ช่วงสถาบันพระปกเกล้า” สยามและญี่ปุ่น ต่างมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาไม่ต่างกัน ทำให้ญี่ปุ่นยังคงมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานและเป็นที่สักการะของชาวญี่ปุ่น ดังเช่นพระพุทธรูปไดบุตสุ วัดโคโตกุอิน เมืองคามาคุระ ซึ่งวัดแห่งนี้ นอกจากจะประดิษฐานพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์อย่างพระไดบุตสุแล้ว ที่นี่ยังมีร่องรอยของสัมพันธไมตรีระหว่างสยามกับญี่ปุ่น ที่ยังคงปรากฏเป็นหลักฐานมาจนถึงทุกวันนี้

“ช่วงโครงการพระธรรมทูต” พระพรหมสิทธิ เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ มักกล่าอยู่เสมอว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกาในปัจจุบัน ถือว่ามีความเข้มแข็งมาก ซึ่งหลวงพ่อมักเดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระมหาชนก บ้านพลังเพียร อันเป็นวัดสำคัญสร้างมาแล้วกว่า 12 ปี มีพื้นที่ 48 ไร่

“ช่วงธนาคารออมสิน” ธนาคารออมสิน ในฐานะธนาคารเพื่อสังคม ยังคงปลูกฝังให้คนทุกเพศทุกวัย รู้จักการประหยัด และอดออม โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน และพร้อมสนับสนุนทุกความฝันให้เป็นจริงเพื่ออนาคตอันสดใสของเด็กไทย

ติดตามชมทำด้วยใจ...เพื่อแผ่นดิน ทุกวันศุกร์ เวลา 22.00-22.30 น. ทาง NBT