ทีวีไกด์รายการ “ทำด้วยใจ...เพื่อแผ่นดิน” วันศุกร์ที่ 24 พ.ย.

  รายการ “ทำด้วยใจ...เพื่อแผ่นดิน” วันศุกร์ที่ 24 พ.ย.นี้ อิ๋งอิ๋ง สิทธิณี กิตติสิทโธ ผู้ดำเนินรายการคนเก่งจะไปพบกับ

  “ช่วงสถาบันพระปกเกล้า” เสด็จฯ เยือนญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกาและแคนนาดา ภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสประเทศเพื่อนบ้านในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถึงสองครั้ง โดยในครั้งแรก คือ สิงคโปร์ ชวา บาหลี และครั้งที่สอง คือ อินโดจีนของฝรั่งเศส ซึ่งต่อมาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และแคนาดา ในพุทธศักราช 2474ซึ่งการเสด็จเยือนในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเข้ารับการผ่าตัดพระเนตรที่สหรัฐอเมริกาแล้ว ทรงถือโอกาสในการเจริญพระราชไมตรีในคราวเดียวกันนี้นับได้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปเจริญพระราชไมตรีกับประเทศทั้งสามด้วยพระองค์เอง ซึ่งก่อนหน้านั้นภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 1 สิ้นสุดลง รัฐบาลไทยได้เริ่มเจรจาขอแก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เสมอภาค โดยได้ลงนามไว้กับประเทศต่างๆรวมถึงสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น ซึ่งในที่สุดทั้งสองประเทศได้ยินยอมให้มีการแก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เสมอภาคดังกล่าว

  “ช่วงพระธรรมทูต” หากจะกล่าวถึง จุดเริ่มต้นของ “วัดมงคลรัตนาราม” เมืองแทมป้า รัฐฟลอริด้า สหรัฐอเมริกา นั้น เมื่อปีพ.ศ.2524 (ค.ศ. 1981) พระมงคลเทพโมลี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม เจ้าคณะ 3 ได้เดินทางมาประชุมร่วมกับพุทธศาสนิกชนจากเมืองต่างๆ ในรัฐฟลอริดา และมีมติร่วมกันสร้างวัดไทยแห่งแรกขึ้น ณ เมืองแทมป้า รัฐฟลอริดา ซึ่งถือเป็นจุดศูนย์กลางของรัฐฟลอริดา ทั้งนี้ เนื่องจาก มลรัฐแห่งนี้มีพุทธศาสนิกชนชาวไทยอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งได้รับอนุญาตให้จัดตั้งวัดอย่างถูกต้องตามกฎหมายของรัฐฟลอริดา ซึ่งมีชื่อว่า “Wat Mongkolratanaram of Florida Inc,Thai Buddhist Temple, Interbay Area Florida” เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2524 และถือเป็นวัดลำดับ ที่ 8 ในสังกัดสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ซึ่งปัจจุบันครบรอบ 35 ปี

  “ช่วงธนาคารออมสิน” ด้วยบทบาทของธนาคารออมสิน ที่ไม่เพียงเป็นสถาบันเพื่อการออมเท่านั้น หากยังได้รับมอบหมายจากทางรัฐบาลให้ธนาคารออมสินเป็นฟันเฟืองหลัก ในการขับเคลื่อนนโยบายในการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากยิ่งขึ้น

  ติดตามชมทำด้วยใจ...เพื่อแผ่นดิน ทุกวันศุกร์ เวลา 22.00-22.30 น. ทาง NBT