ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันปีใหม่ไทย  สภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย จัดพิธีให้ดาราศิลปิน ที่ได้รับรางวัลด้านพระพุทธศาสนา เข้าเฝ้าถวายสักการะ แด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อัมพโร) สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก องค์ที่ ๒๐ ทั้งนี้  จ๊ะ อาร์สยาม (นงผณี มหาดไทย) และ มังกร ปภาวิน หงษ์ขจร ศิลปิน-นักแสดง บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)  ร่วมถวายมุทิตา สักการะ และปวารณา บำเพ็ญตนเป็นแบบอย่างที่ดี ต่อพุทธศาสนิกชนชาวไทยทั่วประเทศ ในฐานะดาราศิลปินที่ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ณ  วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

มังกร-จ๊ะ
มังกร-จ๊ะ

 จ๊ะ อาร์สยาม  กล่าวว่า “ปลื้มใจมาก ที่ได้เข้าเฝ้าสักการะ พระสังฆราชฯ องค์ที่ ๒๐ ประมุขแห่งศาสนจักร ได้เคยอ่านประวัติของท่าน ซึ่งแนวทางคำสอนต่างๆ ควรนำมาปฏิบัติโดยแท้ อยากให้วัยรุ่น น้องๆ เยาวชนหันมาทำบุญเข้าวัดกันด้วย ศึกษาคำสอน ปฏิบัติธรรม ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ ปีใหม่ไทย เราจะได้  มีสติและสมาธิในการดำเนินชีวิตมากขึ้นค่ะ”

มังกร-จ๊ะ
มังกร-จ๊ะ

 มังกร ปภาวิน เสริมว่า “ถือโอกาสช่วงสงกรานต์ปีใหม่ไทยนี้ มากราบสักการะ พระองค์ท่าน ขอความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตตนเอง ให้พบเจอแต่สิ่งที่ดียิ่งขึ้นไป และจะบำเพ็ญตนเป็นแบบอย่างที่ดี ส่งเสริมหลักคำสอนพระพุทธเจ้า น้อมนำยกระดับศาสนาพุทธให้สูงส่งขึ้นไปเรื่อยๆ ตามหลักพุทธศาสนิกชนที่ควรพึงปฏิบัติครับ”